Σάββατο, Δεκέμβριος 02, 2023
Follow Us

parkΤην έγκριση της έδωσε η οικονομική επιτροπή του δήμου Νάουσας για τις δαπάνες δημιουργίας και λειτουργίας του «Πάρκου του Χιονιού» στη Νάουσα.

Το πάρκο θα λειτουργήσει από τις αρχές ∆εκεµβρίου 2019 έως 6 Ιανουαρίου 2020 στο πλακόστρωτο του ∆ηµοτικού Πάρκου όπου στον πλήρως χριστουγεννιάτικα διακοσμημένο περιβάλλοντα χώρο πρόκειται να εγκατασταθούν κλειστά ηλεκτροδοτημένα ξύλινα σπιτάκια τύπου.

«ΚΙΟΣΚΙ» (ταχυδρομείο, σπίτι Άγιου Βασίλη, εργαστήρια κατασκευών και facepainting, Escaperoom), παγοδρόµιο, χώρος παιδικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, διακόσμηση χώρου µε κατασκευές κλπ.

«Το πάρκο του χιονιού» θα λειτουργεί καθημερινά µέχρι τις 6/1/2020. Παράλληλα στο χώρο θα πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις οποίες πρόκειται να διοργανώσει ο ∆ήµος σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα ανακοινωθεί. Το κόστος  ανέρχεται στις 24.800 ευρώ.