Σάββατο, Δεκέμβριος 02, 2023
Follow Us
Ομιλία «Ο ηρωισμός στη σύγχρονη εποχή» Υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, ο εκπαιδευτικός φορέας ENSyntropy θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Ο ηρωισμός στη σύγχρονη εποχή».

kiouha

Η ομιλία, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 18:30 στον Πολυχώρο Πολιτισμού «ΒΕΤΛΑΝΣ». Με ποιο τρόπο συνδέονται η επιστήμη, η φιλοσοφία του Αριστοτέλη και οι φυσικοί νόμοι με την έννοια του ηρωισμού, του πατριωτισμού και της αυτοθυσίας στη σύγχρονη εποχή; Θα δοθεί μία διαφορετική οπτική και ερμηνευτική προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης. Επίσης, θα λάβει χώρα μία σύντομη παρουσίαση του έργου της ENSyntropy, η οποία έχει ως στόχο τον εμπλουτισμό της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από ένα πρόγραμμα μαθημάτων και δράσεων εξωστρέφειας ως δεξαμενή εκπαίδευσης (education tank).

Η ΕNSyntropy έχει τη βάση της στη Σουηδία με πυρήνες στην Ελλάδα, Γερμανία, Καταλονία και Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την προσφορά εκπαίδευσης για τη διεύρυνση γνώσης, την αύξηση της συνειδητότητας και την ερμηνευτική καλλιέργεια. Ο φορέας αποτελείται από μία ετερογενή-όσον αφορά γνωστικά πεδία-επιστημονική ομάδα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα όπως ιατρική, θετικές επιστήμες, αθλητισμό, ιστορία/αρχαιολογία και τεχνολογία/πληροφορική. Η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται μέσω πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβουλευτικής, αγωγή υγείας, σχολείου γονέων, έρευνας/ανάπτυξης και δράσεων (συμπόσια, retreats). Η ΕΝSyntropy συνεργάζεται με: α) εκπαιδευτικούς φορείς (π.χ. σχολεία, πανεπιστήμια), β) οργανισμούς Think tank (π.χ. InnovaSpace) και ερευνητικά ινστιτούτα, γ) κερδοσκοπικές και μη-κερδοσκοπικές εταιρείες, και δ) μεμονωμένα άτομα.

ropar