Τετάρτη, Μάρτιος 29, 2023
Follow Us
«Βουνό» οι φορολογικές υποχρεώσεις για εκατομμύρια πολίτες έως το τέλος του έτους-Οι 12 εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν

Ένα Γολγοθά έχουν να ανέβουν μέχρι το τέλος του μήνα οι φορολογούμενοι, αφού έχουν να καλύψουν μία σειρά εκκρεμότητες της τελευταίας στιγμής, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραλείψουν, αφού κάτι τέτοιο εγκυμονεί κινδύνους και οικονομικό κόστος, που σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, ουδείς θα ήθελε να επωμιστεί.

kdater

Έτσι λοιπόν εκτός από τις προγραμματισμένες πληρωμές που θα πρέπει οι φορολογούμενοι να εκπληρώσουν όπως για παράδειγμα ο ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας, ο Δεκέμβριος περιέχεται ακόμη 12 υποχρεώσεις – εκκρεμότητες για τους πολίτες.

Από αυτές θα πρέπει κανείς να ξεχωρίσει την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών της επιστρεπτέας προκαταβολής στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» από επιχειρήσεις που θέλουν να γλιτώσουν από την εφάπαξ και έντοκη επιστροφή του 100% της ενίσχυσης, τη διαβίβαση μιας σειράς δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, αλλά και η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης των ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2020 για τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ποιες είναι οι 12 φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν από τους φορολογούμενους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου:

 1. Η υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για επίλυση διαφοράς από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία, για υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.
 2. Η υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε., από επιχειρήσεις – δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
 3. Η υποβολή δήλωσης και απόδοση ετήσιου τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για το επόμενο έτος.
 4. Η υποβολή αίτησης και σχετικών δικαιολογητικών, για την υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
 5. Η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου.
 6. Η υποβολή αίτησης χορήγησης αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ, υπό προϋποθέσεις, σε νομικά πρόσωπα.
 7. Η κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου.
 8. Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, από τους λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, σε περιπτώσεις είτε μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τους εκδότες, ή διαβίβασης αυτών με απόκλιση, δεδομένων εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, από τους εκδότες λόγω παράλειψης διαβίβασης από μέρους
  τους, κ.λπ., για το φορολογικό έτος 2021.
 9. Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, εγγραφών τακτοποίησης εσόδων και τακτοποίησης εξόδων, για το φορολογικό έτος 2021.
 10. Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, για τη δήλωση των ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2020, για τα οποία δεν προσκομίστηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης
  φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.
 11. Η υποβολή αποδείξεων λιανικής πώλησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., από τους πωλητές αγαθών προς μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ της Κοινότητας ταξιδιώτες που αναχωρούν για χώρα εκτός Κοινότητας, από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ, για τα αγαθά που παραδίδονται και μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές και απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. (taxfree).
 12. Η υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022.

πηγή:newsit.gr

karpar