Πέμπτη, Μάρτιος 30, 2023
Follow Us
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ…ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ;

Η γλωσσική και περιγραφική ανάπτυξη των παιδιών είναι ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια για την ομαλή επικοινωνία και σχολική ετοιμότητα των παιδιών.

Παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην  προφορική ικανότητα είναι πιθανό να δυσκολεύονται και στην γραπτή έκφραση. Το μέγεθος του εκφραστικού και αντιληπτικού λεξιλογίου των παιδιών αποτελεί προγνωστικό παράγοντα της σχολικής επίδοσης των παιδιών.

Τι είναι όμως ο περιγραφικός λόγος;

Ο περιγραφικός λόγος είναι η ικανότητα να περιγράψουμε κάτι ( ένα αντικείμενο, ένα ζώο, μια τοποθεσία ή ένα φαινόμενο) χρησιμοποιώντας τον λόγο ( προφορικά ή γραπτά).

Η περιγραφή έχει δυο μορφές, την αντικειμενική και την υποκειμενική.

 • Η αντικειμενική περιγραφή είναι η πιστή απόδοση του θέματος που περιγράφουμε, χωρίς το προσωπικό στοιχείο ( απόψεις, κρίσεις, συναισθήματα).
 • Υποκειμενική περιγραφή είναι η αντικειμενική απόδοση του θέματος, όμως εκφράζουμε και προσωπικές σκέψεις ή συναισθήματα.

Ένα πολύ σημαντικό μέρος της περιγραφής είναι η αισθητηριακή ανάλυση. Για να μπορέσει ένα παιδί να περιγράψει ένα πρόσωπο, ένα φρούτο ή ένα ζώο θα χρειαστεί να σκεφτεί προσεκτικά όλες τις αισθητηριακές παραστάσεις όπως:

 • Όραση
 • Ακοή ( ήχους)
 • Αφή
 • Όσφρηση ( μυρωδιά)
 • Γεύση
 • Συναισθήματα

Σε ποια ηλικία ξεκινάει η περιγραφική ικανότητα;

Η περιγραφική ικανότητα ξεκινάει στο 3ο έτος και ως το 8ο έτος η περιγραφική ικανότητα βελτιώνεται και παίρνει την μορφή της αφήγησης.

Στο διάστημα αυτό ( 3-8 ετών) τα παιδιά μαθαίνουν:

 1. Να χρησιμοποιούν διαφορετικές συνδετικές λέξεις με τον σωστό τρόπο( π.χ όταν, τότε, τώρα, πριν , μετά)
 2. Δημιουργούν συνδετικούς κρίκος και αιτίες για τα γεγονότα ( π.χ  η θάλασσα είχε κύμα, οπότε βγήκαμε από την θάλασσα.)
 3. Χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους προτάσεων για να περιγράψουν τις ίδιες πληροφορίες.
 4. Χρησιμοποιούν τις κατάλληλες αντωνυμίες .
 5. Αφήνουν λιγότερες σημαντικές λεπτομέρειες και επικεντρώνονται περισσότερο στην τοποθέτηση και την πλοκή της ιστορίας.

Τα παιδιά που εμφανίζουν αδυναμία στην περιγραφή, δυσκολεύονται να περιγράψουν την καθημερινότητα τους, να συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι που απαιτείται ο περιγραφικός λόγος ή στην περιγραφή ενός παιχνιδιού που επιθυμούν να παίξουν με τους φίλους τους. Αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό για τα παιδιά, καθώς αυτό που έχουν στο μυαλό τους, δεν « έρχεται» ξεκάθαρα στον ακροατή. Έτσι, χάνουν το ενδιαφέρον τους και σταματούν την προσπάθεια.

Σοφία π. Κιούπη Λογοθεραπεύτρια

Τηλ επικοινωνίας: 6979283636