Πέμπτη, Μάρτιος 30, 2023
Follow Us
ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΜΝΗΜΗ-Ο ΣΑΜΠΟΤΕΡ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Η γραπτή διαδικασία πολλές φορές είναι μια επίπονη δουλεία για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, που μπορεί να επιφέρει αντίδραση και απογοήτευση για την γραφή.

Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε καλύτερα:

<<Η δασκάλα γράφει μια άγνωστη λέξη στον πίνακα (π.χ καμπάνα). Οι μαθητές κοιτάνε προσεχτικά τη γραμμένη λέξη.  Στην συνέχεια η δασκάλα σβήνει την λέξη και ζητάει από τα παιδιά να την γράψουν στο τετράδιο τους.>>

Κάποιοι μαθητές θα καταφέρουν να γράψουν την λέξη σωστά. Θα υπάρξουν όμως και κάποια παιδιά που αντί για ( καμπάνα ) θα γράψουν ( μπακάνα) ή ( μπανα) ή ( μπανάνα). Επίσης , θα υπάρξουν και μαθητές που θα γράψουν τα πρώτα δυο γράμματα ( κα) και στην συνέχεια θα στρέψουν το βλέμμα τους στον πίνακα ώστε να απομνημονεύσουν τα επόμενα δύο γράμματα (μπ) << κοιτάω – γράφω ,κοιτάω – γράφω>>. Αλλά δυστυχώς η λέξη δεν υπάρχει πια στον πίνακα.   

Σε αυτό ακριβώς το σημείο η βοήθεια της οπτικής διαδοχικής μνήμης είναι καθοριστική.

Τι είναι όμως η οπτική διαδοχική μνήμη;

Η οπτική διαδοχική μνήμη είναι η ικανότητα του ατόμου για άμεση ανάκληση και αναπαραγωγή διαδοχικών στοιχείων που παρουσιάζονται οπτικά.

Αυτή η ικανότητα είναι σημαντική, όταν τα παιδιά μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν. Μπορεί , μερικά παιδιά να γνωρίζουν τα γράμματα σε μια λέξη, αλλά να μην μπορούν να  θυμηθούν , να αντιλήφθουν και να ανακαλέσουν μια ακολουθία αντικειμένων, γραμμάτων , λέξεων και άλλων συμβόλων στην ίδια σειρά, όπως τα είχαν δει αρχικά.

Μερικές από τις δυσκολίες της οπτικής διαδοχικής μνήμης είναι:

  • Αδυναμία απομνημόνευσης της αλφαβήτα με την σειρά ή αριθμών σε συγκεκριμένη σειρά.
  • Στην ολοκλήρωση των σχεδίων.
  • Δυσκολία ανάκλησης γραμμάτων ή λέξεων.
  • Στην γραφή των λέξεων με την σειρά.
  • Δυσκολίες στην αντιγραφή από το ένα μέρος στο άλλο ( π.χ από τον πίνακα, από το βιβλίο, από την μια πλευρά του χαρτιού στην άλλη).
  • Στη θέση των γραμμάτων σε λέξεις ( παραλείψεις,  αντιμεταθέσεις).
  • Στην ορθή γραφή των γραμμάτων.
  • Δυσκολία στην ανάκληση οπτικών ακολουθιών και σχηματισμό γραμμάτων.
  • Αδυναμία στον προγραμματισμό της αλληλουχίας γραμμάτων και αριθμών.

Αναπτύσσοντας  τη δεξιότητα της οπτικής διαδοχικής μνήμης, το παιδί καταφέρνει να απομνημονεύει  λέξεις, φράσεις και προτάσεις με την σειρά, χωρίς να καταλαμβάνει μεγάλη προσπάθεια.

Σοφία Π. Κιούπη Λογοθεραπεύτρια

6979283636