Τετάρτη, Μάρτιος 29, 2023
Follow Us
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ- ΜΕΡΟΣ 1

Τα παιδιά παίζουν κάθε φορά που βρίσκουν ευκαιρία, κάτω από διαφορετικές ή ακόμα και δύσκολες συνθήκες.

Ξεκινούν το παιχνίδι αυθόρμητα ή προγραμματισμένα, χρησιμοποιούν  είτε πραγματικούς  είτε φανταστικούς συμπαίκτες .  Κάποιες φορές συντονίζουν και δημιουργούν ένα παιχνίδι κάτω από την φαντασία της στιγμής και άλλες πάλι  χρειάζονται συγκεκριμένα αντικείμενα, θέματα και κανόνες προκειμένου να επιδοθούν σ’ ένα στόχο.

Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά προσπαθούν να αντιληφθούν σφαιρικά την κάθε αλλαγή που έρχεται στη ζωή τους.  Προσπαθούν να μάθουν πως  να χτίσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα και  προσαρμοστικότητα για να τις αντιμετωπίσουν . Χτίζουν νέες συνδέσεις, αξιολογούν δεδομένα, επεξεργάζονται μνήμες και προσπαθούν να ισορροπήσουν τις λειτουργίες της λογικής και συναισθηματικής  επεξεργασίας των ερεθισμάτων, οι οποίες εδρεύουν στο εγκέφαλο μας.

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Το δεξί ημισφαίριο:

Αυτό της διαίσθησης, της αναγνώρισης προσώπων, της δημιουργικότητας, της τέχνης, της έκφρασης των συναισθημάτων, της αλλαγής και του χιούμορ. Εκεί καλλιεργείται η φαντασία, η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική αντίληψη, η προσωπική και διαπροσωπική Νοημοσύνη.

Το αριστερό ημισφαίριο:

Αυτό της λογικής, της κριτικής σκέψης, της γλώσσας ( εκεί εδρεύουν η γλωσσική - λεκτική  Νοημοσύνη) και η Λογικό – Μαθηματική αντίληψη.

Το μεσολόβιο:

Αυτό που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δυο ημισφαιρίων. Δηλαδή,  το μεσολόβιο βοηθάει τα δυο ημισφαίρια να επικοινωνούν και να συνεργάζονται.

Ο ιππόκαμπος:

Αυτός της μνήμης, που συμμετέχει στην μεταφορά πληροφοριών από την βραχυπρόθεσμη στην μακροπρόθεσμη μνήμη. Επίσης, σχετίζεται με την επεισοδιακή μνήμη που είναι οι αναμνήσεις από περιστατικά που έχουμε προσωπική εμπειρία και τα συναφή συναισθήματα που προκύπτουν από αυτά που βιώνουμε. Καθώς και της επεξεργασίας πληροφοριών και κυρίως το όργανο που φτιάχνει νέα εγκεφαλικά κύτταρα, δηλαδή νέους νευρώνες.

Η αμυγδαλή:

Αυτή που σχετίζεται με τα συναισθήματα και ειδικά με τον φόβο. Την λήψη αποφάσεων και της συναισθηματικές αντιδράσεις. Συνδέεται με τα υπόλοιπα μέρη του εγκεφάλου και σε αυτήν καταλήγουν τα ερεθίσματα των αισθήσεων με σκοπό την ταχεία αντίδραση. Εκεί συγκρατιούνται οι δυσάρεστες μνήμες  που αρκεί ένα ερέθισμα για να δράσει το άτομο έντονα.

Το παιχνίδι δεν είναι μόνο μια ενστικτώδη πράξη. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού το παιδί ενεργοποιεί όλους τους εγκεφαλικούς του Νευρώνες και χτίζει νέους.

Σοφία Π. Κιούπη , Λογοθεραπεύτρια

6979283636