Τετάρτη, Μάρτιος 29, 2023
Follow Us
ΌΤΑΝ Η ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΝΕΤΑΙ

Ο Τραυλισμός είναι η διαταραχή στην ροής της ομιλίας, η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλήψεις, επιμηκύνσεις και μπλοκαρίσματα.

Το ποσοστό των παιδιών προσχολικής ηλικίας που για ένα χρονικό διάστημα θα εμφανίσουν δυσχέρεια στην ροή της ομιλίας είναι ένα στο είκοσι παιδιά δηλαδή 5%. Μερικά από αυτά τα παιδιά, αυτή η δυσκολία  είναι φυσιολογική και παροδική, λόγω του σταδίου εξέλιξης ομιλίας στο οποίο βρίσκονται. Ενώ για άλλα παιδιά σε ποσοστό 1% μπορεί να είναι προμήνυμα ενός ανερχόμενου τραυλισμού που θα παγιωθεί και θα  συνοδεύει τα άτομα στην σχολική και ενήλικη ζωή του.

Τι προκαλεί όμως τον Τραυλισμό;

Τα αίτια του τραυλισμού δεν είναι σαφή. Θεωρείται μια πολυπαραγοντική διαταραχή, καθώς οι αιτιολογικοί παράγοντες μπορεί να είναι γενετικοί – κληρονομικοί καθώς ο Τραυλισμός είναι 3 φορές συχνότερος σε οικογένειες με ανάλογο κληρονομικό ιστορικό. Ο Τραυλισμός είναι συχνότερος στα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια σε αναλογία 4 προς 1.

 Ποια είναι τα συμπτώματα του Τραυλισμού;

Ο εξελικτικός τραυλισμός εμφανίζεται κατά την διάρκεια της ανάπτυξης με τα εξής χαρακτηριστικά:

  1. Λεκτικές συμπεριφορές:
  • Επαναλήψεις ήχων π.χ << εεεεεεεεεελα Μαρία>>
  • Επαναλήψεις συλλαβών π.χ << νε νε νε νερό θέλω>>
  • Επαναλήψεις μονοσύλλαβων λέξεων π.χ << η Μαρία είναι με τη τη τη τη μαμά>>
  • Επαναλήψεις φράσεων π.χ << η μαμά η μαμά έφυγε>>
  • Επιμηκύνσεις ήχων π.χ << έφαγα φφφφφφφάγητο>>
  • Μπλοκαρίσματα π.χ << κ……………( παύση) απέλο>>
  1. Δευτερεύουσες συμπεριφορές: Αυτά τα συμπτώματα συχνά συνοδεύονται από αντανακλαστικές κινήσεις (τικ) των ματιών, των μυών του λαιμού, του προσώπου, από αύξηση της έντασης της φωνής και  του ρυθμού της ομιλίας. Επίσης , ο τραυλισμός επηρεάζει τα άτομα και συναισθηματικά. Όταν τα παιδιά συνειδητοποιήσουν ότι θα τραυλίσουν εκδηλώνουν αίσθημα ντροπής, φόβου, επικοινωνιακής ανεπάρκειας και αποφεύγει την λεκτική επικοινωνία.

Στην ηλικία 1.5 – 3  ετών όπου παρατηρούμε ραγδαία ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, μπορεί να παρατηρηθεί διαταραχή στην ροή της ομιλίας. Τα  παιδιά με φυσιολογικές δυσρυθμίες , έχουν κάποια από τα λεκτικά  χαρακτηριστικά του τραυλισμού, όμως χωρίς τις δευτερεύουσες συμπεριφορές . Έτσι, αργότερα υπάρχει πιθανότητα να το ξεπεράσουν και να έχουν μια φυσιολογική ομιλία. Στον αντίποδα τα, τα παιδιά που τραυλίζουν θα εμφανίσουν  τις λεκτικές συμπεριφορές, οι οποίες θα είναι πιο συχνές ,με αποτέλεσμα  να εμφανίσουν και τις δευτερεύουσες συμπεριφορές και να έχουν αρνητικά συναισθήματα.

 Οι παράγοντες  που ευνοούν στο να το ξεπεραστούν οι δυσρυθμίες χωρίς θεραπεία  είναι η απουσία ιστορικού τραυλισμού στην οικογένεια, η έναρξη του τραυλισμού πριν την ηλικία των 3.5 ετών, η σοβαρότητα αυτού, η διάρκεια του τραυλισμού και το φύλο ( εάν τα συμπτώματα παραμένουν περισσότερο από 6 μήνες, τότε ο τραυλισμός μπορεί να παγιωθεί).

Τέλος, περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη του τραυλισμού, ανάμεσα σε αυτούς είναι γενικότερες δυσκολίες που μπορεί να έχει το παιδί στην έναρξη της ομιλίας, οι απαιτήσεις που θέτει το περιβάλλον του παιδιού, οι αντιδράσεις του άμεσου περιβάλλοντος στην εκδήλωση των συμπτωμάτων και σημαντικά γεγονότα που μπορεί να συμβαίνουν στην ζωή του παιδιού και της οικογένειας την στιγμή που εμφανίζεται ο τραυλισμός.

Σοφία Π. Κιούπη, Λογοθεραπεύτρια

6979283636