Πέμπτη, Μάρτιος 30, 2023
Follow Us
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Με τον όρο <<Γλωσσική Διαταραχή>> ή << Γλωσσική Ανεπάρκεια>> εννοούμε όταν το παιδί ή ο ενήλικας δεν έχει αναπτύξει επαρκώς το γλωσσικό του σύστημα, έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τους  γύρω του.

Έχετε βρεθεί κάποια στιγμή με ένα παιδί ή ενήλικα και να σκεφτήκατε: ( δεν μπορώ να τον καταλάβω, ξεκινάει να περιγράψει κάτι και δεν βγάζω νόημα), (για να καταλάβω τι θέλει να μου πει χρειάζεται να του κάνω πολλές ερωτήσεις), ( μπερδεύει τα λόγια του και δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, λες και η σκέψη του είναι μπερδεμένη), (όταν του λέω ότι δεν καταλαβαίνω νευριάζει και σταματάει να προσπαθεί ή προσπαθεί να μας δείξει τι θέλει να πει με χειρονομίες). Όλα τα παραπάνω παραδείγματα περιγράφουν ανθρώπους με Γλωσσική Διαταραχή.

 Για μια αποτελεσματική επικοινωνία τι χρειάζεται να έχουμε κατακτήσει;

Όλοι οι άνθρωποι για να επικοινωνήσουν με τον περίγυρο τους , χρησιμοποιούν τον λόγο. Ο λόγος χωρίζεται σε τρείς βασικούς τομείς; Στο περιεχόμενο ( τι θέλω να πω), στη μορφή ( πω να το πω) και στην χρήση  ( γιατί να το πω ή ποιο σκοπό εξυπηρετεί). Ο λόγος ή αλλιώς γλώσσα δεν είναι άλλο από ένας κώδικας με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε χρησιμοποιώντας τις λέξεις.  Όλες αυτές οι διεργασίες γίνονται στον εγκέφαλο μας αυτόματα. Όμως στα άτομα με γλωσσική ανεπάρκεια η διαδικασία αυτή  μπλοκάρεται με αποτέλεσμα να τους δυσκολεύει στην επικοινωνία.

Η Γλωσσική Διαταραχή δεν εμφανίζεται με τις ίδιες δυσκολίες σε όλους. Μπορεί να παρατηρήσουμε ελλείμματα σε έναν ή περισσότερους τομείς ( μορφή- περιεχόμενο – χρήση) στον προφορικό ή στον γραπτό λόγο. Επίσης, διαπιστώνεται φτωχή κατανόηση ή επεξεργασία του προφορικού λόγου, με φυσική συνέπεια την ελλιπή κατανόηση της πληροφορίας, παρόλο που  μπορεί να έχουν μια καλή αντίληψη του προφορικού λόγου  υπάρχει αδυναμία στο επίπεδο της έκφρασης.  Έτσι, έχουμε δυσκολίες στην ανάκληση λέξεων που είναι απαραίτητες για να δομηθεί η πρόταση ή όταν βρουν τις λέξεις παρουσιάζουν σημασιολογικά ή συντακτικά λάθη, με αποτέλεσμα να αλλάζει το νόημα των όσων θέλουν να πουν και καταφεύγουν σε χειρονομίες για να μεταφέρουν την πληροφορία. Επιπρόσθετα, οι αδυναμίες που σχετίζονται με το γλωσσικό σύστημα  συνήθως συνυπάρχουν με την διατήρηση της προσοχής, της μνήμης και της ταχύτητας επεξεργασίας.

Η Γλωσσική Διαταραχή επηρεάζει πολλές πτυχές της γλώσσας και της επικοινωνίας. Οι άνθρωποι με Γλωσσική ανεπάρκεια δεν είναι << μαθησιακά ανεπαρκείς>>, απλώς αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες ηπιοποιούνται με το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης.

Σοφία Π. Κιούπη , Λογοθεραπεύτρια

6979283636