Σάββατο, Ιανουάριος 28, 2023
Follow Us
Καθυστέρηση στην γλωσσική έκφραση

Ταυτίζεστε και εσείς με μια από τις παρακάτω μαρτυρίες γονέων;

( το παιδί μου είναι 2 ετών και δεν μιλάει ακόμα), ( το παιδί μου είναι 3 ετών  και παρόλο που καταλαβαίνει τα πάντα, δεν χρησιμοποιεί περισσότερες από 10 λέξεις), ( το παιδί μου είναι 31/2 ετών και δεν καταλαβαίνουμε τι λέει), ( το παιδί μου προτιμά να δείχνει αυτό που θέλει, αλλά δεν μπορεί να το πει), ( έχω μιλήσει και με άλλους γονείς που το παιδί τους δεν μιλούσε και μου είπαν ότι όταν μεγάλωσε τα είπε όλα μαζεμένα), ( και εγώ δεν μιλούσα όταν ήμουν μικρός – μικρή και μέχρι να πάω στο σχολείο τα είπα όλα).

Τελικά πότε πρέπει οι γονείς να εφησυχάζονται και πότε να απευθύνονται σε κάποιον ειδικό;

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, πως ένα παιδί με φυσιολογική ακοή, η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας γίνεται σταδιακά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σε ηλικία 12 μηνών τα παιδιά ξεκινούν να λένε τις πρώτες τους συλλαβές ( μα- μπα- ντα κτλ).Τα παιδιά ηλικίας 2 ετών έχουν ξεκινήσει να συνδυάζουν δυο λέξεις μαζί για να σχηματίσουν απλές φράσεις ( μαμά νερό), ενώ στην ηλικία 3 ετών μπορούν πλέον να σχηματίζουν προτάσεις χρησιμοποιώντας άρθρα, ρήματα, ουσιαστικά και προθέσεις, ( αν και η άρθρωσή τους ακόμα είναι ανώριμη).

Στην νηπιακή ηλικία 31/2 – 5 ετών τα παιδιά χρησιμοποιούν την γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας και σταδιακά το λεξιλόγιο τους  παρουσιάζει ραγδαίο αύξηση. Η ομιλία των παιδιών σε αυτές τις ηλικίες αρχίζει σιγά, σιγά να πλησιάζει σε αυτή των ενηλίκων ως προς την γραμματική και το συντακτικό ( παρόλο που μπορεί να μην αρθρώνουν ακόμα  καλά κάποια φωνήματα ). Παράλληλα, διαμορφώνουν  μεγαλύτερε προτάσεις και είναι σε θέση να  περιγράφουν, να διατυπώνουν ερωτήσεις και να απαντούν κατάλληλα στις ερωτήσεις των ενηλίκων.

Κάποια παιδιά καθυστερούν να μιλήσουν και χρησιμοποιούν χειρονομίες για να εκφράσουν τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους. Ενώ υπάρχουν και παιδιά, που ενώ αναπτύσσονται φυσιολογικά σε κάποιους τομείς τις γλώσσας, καθυστερούν σε κάποιους άλλους.  Συμπερασματικά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές από παιδί σε παιδί τόσο ως προς την ηλικία έναρξης της ομιλίας όσο και ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Σε πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν πως παιδιά ηλικίας 2- 21/2 ετών που παρουσίαζαν καθυστέρηση στην ομιλία , ένα μικρό ποσοστό κατάφερε να ξεπεράσει την αργοπορημένη έναρξη ομιλίας σε ηλικία 3- 31/2 ετών, παρά την φυσιολογική γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη, τα υπόλοιπα παιδιά συνέχιζαν να παρουσιάζουν  γλωσσικές διαταραχές σε ένα ή περισσότερους τομείς του λόγου, όπως στην άρθρωση, στην φωνολογία, στη σύνταξη και στην μορφολογία. Σε μεταγενέστερα στάδια, αυτά τα προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν και ως μαθησιακές δυσκολίες.

Επομένως, η έκφραση ( είναι μικρός- μικρή και θα τα πει όλα όταν μεγαλώσει) είναι λανθασμένη . Ένα παιδί που καθυστέρησε να μιλήσει δεν θα ξεκινήσει να μιλάει ξαφνικά στα 3 έτη και να φτιάχνει προτάσεις, όταν ακόμα δεν παράγει λέξεις και απλές φράσεις.  Η γλωσσική έκφραση ακολουθεί στάδια και ολοκληρώνεται σταδιακά.

Σοφία Π. Κιούπη , Λογοθεραπέυτρια

6979238636